Правила прийому до Іспаського ЗЗСО І-ІІІ ім. М. Марфієвича

Правила прийому до  Іспаського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

ім. Миколи Марфієвича

         Нормативні документи, що регулюють порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до  Іспаського ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Миколи Марфієвича

         Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016.  

       Прийом документів для вступу дитини до 1 класу на 2021-2022 н.р.

       Згідно наказу Міліївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  від 11.03.2021 №26      «Про прийом документів до 1 класу на  2021-2022 н.рік» розпочинається  прийом  документів для вступу дитини в перший клас  ЗЗСО.  Прийом документів для вступу до ЗЗСО   буде здійснюватися за графіком, розміщеним на сайті та інформаційному стенді школи.

Графік прийому документів

Понеділок  12:00 – 14:00

Середа        15:00 – 17:00

П’ятниця    12:00 – 14:00

           Дата закінчення прийому документів для вступу дитини до 1 класу на 2021-2022 н.р.

         Дата закінчення  прийому закладами загальної  середньої освіти документів для вступу до 1 класу — 31 травня

          Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) особисто до 31 травня.

          Необхідні документи для зарахування до 1 класу

          Необхідно одному з батьків до 31 травня надати:

 • Свідоцтво про народження дитини (оригінал для обов‘язкового затвердження копії документу).
 • Копію свідоцтва про народження дитини.
 • Паспорт батьків ( для підтвердження місця проживання).
 • Заява (заповнюється безпосередньо в закладі освіти).
 • Медична довідка дитини ( форма 086 – медичний огляд – оригінал та форма 063 – щеплення – копія).
 • Згода батьків на обробку персональних даних дитини (заповнюється безпосередньо в закладі освіти).

        Присутність дитини при подачі документів до 1 класу

         Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.

           Право першочергового зарахування до 1 класу

          Першочергово до 1 класу зараховуються діти, місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності). Особливості зарахування дітей до закладів освіти, які здійснюють освітню діяльність з урахуванням міжнародних договорів України, можуть визначатися цими договорами.

           Документи, що підтверджують  місце  проживання дитини на території обслуговування закладу

          Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісники України, 2008 р.,  № 76, ст. 2561);
 • Інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

           Документи, що  підтверджують належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами?

          Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності). {Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}.  Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.

        Територія обслуговування  

        Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту» територію обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти закріплюють районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад.

        Список територій, закріплених за Іспаським ЗЗСО І-ІІІ ступенів   визначається згідно рішення шістнадцятої сесії VІІІ-го скликання Вижницької міської ради від 21.03.2018 р. №51-16/18, наказом відділу освіти, культури, медицини та спорту Вашківецької міської ради від 21.03.2018  № 61 «Про   закріплення територій  обслуговування за закладами

загальної середньої освіти Вижницької міської територіальної громади»: с. Іспас – всі вулиці;  с. Іспаський Майдан.

          Шкільний вік

          Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (Закон України «Про освіту», розділ ІІ, стаття 12, п.4).

          Зарахування дитини до школи

          До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності)  (розділ ІІ, стаття1, п 3, пп1 Порядку).  

         Документи для вступу, якщо дитина не проживає у мікрорайоні школи

          Заява подається для вступу на вільні місця. Батьки (один з батьків) мають право подати (але обов’язково до 31 травня) необхідні документи (їх копії) до будь-якого закладу освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

             Повідомлення про наявність вільних місць 

Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей  заклад освіти оприлюднює з дотриманням  Закону України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти:

 • список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
 • оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
 • інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
 • наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

            Зарахування  дітей на вільні місця

           На вільні місця діти зараховуються за результатами жеребкування, основні положення якого передбачені розділом II Порядку.

           Проведення жеребкування на вільні місця

Якщо вільні місця будуть, то жеребкування проводиться у період з 05 по 10 червня.

         Особливості освітньої програми Іспаського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

         Учні з першого класу вивчають  одну з іноземних мов:   англійську. Мову визначає заклад освіти.

         Переведення учнів до іншого   закладу освіти

         Переведення учнів до іншого   закладу освіти здійснюється за наявності підтвердження про прийом до іншого   закладу освіти.

          Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

          У   закладі освіти створюються умови для інклюзивного навчання.

Згідно зі статтею 12 Закону України “Про охорону дитинства” батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, її фізичний розвиток.

          Відповідно до статтей 12, 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов’язані надавати об’єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об’єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров’я і подальші наслідки. Якщо особа та (або) її законні  представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків.

          Питання про відвідування   закладу освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров’я України від  29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного “Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу”).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.