Положення про загальноосвітній навчальний заклад

1. Положення про загальноосвітній заклад.

2. Положення про державну підсумкову атестацію учнів.

3. Положення про золоту медаль “За високі досягнення у …

4. Положення про затвердження Положення про похвальний лист “За високі …

5. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.

6. Положення про екстернат у загальноосвітніх…

7. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту

8. Положення про атестацію педагогічних працівників (нова редакція)

9. Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього

10. Положення про Всеукраїнські олімпіади конкурси …

11. Положення про класного керівника навчального закладу системи…

12. Положення про індивідуальну форму навчання в

13. Положення про психологічну службу…

14. Положення про навчально-дослідну земельну ділянку… 

15. Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково …

16. Пложення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію.

17. Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та …

18. Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього …

19. Положення про кабінет інформатики та інформаційних технологій.

20. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх …

21. Положення про організацію фізичного виховання і масового …