Інструктивно методичні матеріали

1. Порядок про закінчення навчального року та проведення …

2. Інструкція про проведення та випуск учнів навчальних закладів.

3. Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у …

4. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

5. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.

6. Інструкція про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах …

7. Інструкція про протокол проведення державної підсумковох атестації та …

8. Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах.

9. Інструкція про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово …

10. Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи.

11. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки …

12. Інструкція щодо правил проведення туристських подорожей з учнівською та …

13. Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.

14. Інструкція про обсяг і характер допоміжних завдань для учнів початкової школи.

15. Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи в навчальних закладах у 2013-2014н.р.

16. Про основні орієнтири виховування учнів 1-11 класів…