Вчителі початкових класів

Ватрич Людмила Федорівна

Рік народження: 1958

Педагоічний стаж: 37 років

Освіта: Вища, Глухівський педінститут

Спеціальність: вчитель початкових класів

Категорія: Вища.

Пед. звання, нагороди:Ст. вчитель, Відм. осв., грамота райво та облуон.

Проблема, над якою працює: “Розвиток мовлення учнів в початковій школі на основі впровадження новітніх інформаційних технологій”

Впровадження досвіду:

 • К.І. Пономарьова  « Особливості розвитку мовлення учнів  у початковій школі».

Суть досвіду.

     Удосконалення методики роботи над діалогом, переказами, творами.

Шляхи вирішення проблеми:

 • Створення бібліотеки та медіатеки з даного питання

Новації, надбання: 

Гакман Антоніна Валентинівна

Рік народження: 1983

Педагогічний стаж: 7 років

Освіта: Вища, КПНУ ім. І. Огієнка

Спеціальність: Вчитель географії, вчитель початкових класів.

Категорія: Друга. 

Пед. звання, нагороди: 

Проблема над якою працює: “Використання інноваційних технологій для формування пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства та географії”.

Впровадження досвіду:

 •   Свиридова О.В. вч-метод. Вінницької ЗОШ І-ІІІст.

Суть досвіду.

     Розвивати творче мислення учнів на уроках географії

Шляхи вирішення проблеми:

 • Використання електронних підручників
 • Використання Інтернет ресурсів.

Новації, надбання: 

Гакман Олена Остапівна

Рік народження: 1994

Педагоічний стаж:  4 роки

Освіта: Вища, ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Спеціальність: вчитель початкових класів

Категорія: спеціаліст

Пед. звання, нагороди:

Проблема, над якою працює: “Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів шляхом впровадження ІКТ”

Впровадження досвіду:

Суть досвіду.

     Удосконалення методики роботи над діалогом, переказами, творами.

Шляхи вирішення проблеми:

 • Створення бібліотеки та медіа теки з даного питання

Новації, надбання: 

 • Розробка уроків.

Григоряк Марина Миколаївна

Рік народження: 1990

Педагогічний стаж: 9 років

Освіта: Вища, ЧНУ

Спеціальність: вчитель початкових класів

Категорія: спеціаліст

Проблема над якою працює: 

“Використання інтерактивних  методів навчання

в особистісно-зорієнтованій технології”

Новації, надбання: ігри, вікторини, кросворди.

Пед. звання, нагороди:  

СКАРБНИЧКА УЧИТЕЛЯ 

-МОЇ РОЗРОБКИ

Денис Світлана Миколаївна

 Рік народження: 1973

Педагогічний стаж: 24 роки

Освіта: Вища, ЧДУ

Спеціальність: вчитель початкових класів 

Категорія: Вища.

Пед. звання, нагороди: Ст. вчитель, грамота облуон.

Проблема над якою працює: “Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ”

Впровадження досвіду:

 • Євтушенко Т, Ю. Якуніна О. М. посібник Формування ключових і предметних компетентностей учнів поч. школи засобами ІКТ

Суть досвіду.

     Розвиток пізнавальної діяльності учнів мол. класів

Шляхи вирішення проблеми:

 • Використання Інтернет ресурсів.
 • Створення презентацій та електронних версій проблем.

Новації, надбання: 

 • Проведення тренінгів з даної проблеми.
 • Створення каталогу педагогічної періодики з даної теми.

СКАРБНИЧНА ВЧИТЕЛЯ 

Зварич Юліана Василівна

Рік народження: 1994

Педагогічний стаж: 4 роки

Освіта: Вища, ЧНУ

Спеціальність: вчитель початкових класів

Категорія: Магістр

Пед. звання, нагороди:

Проблема над якою працює: Інклюзивна освіта- імператив часу.

Новації та надбання:

Впровадження досвіду вчителів:

Гордійчук О.Є. “Впровадження інклюзивного навчання в початковій школі”.

Суть досвіду:  Розвиток індивідуальних сильних сторін і талантів у дітей з особливими потребами, створення дружніх стосунків з іншими дітьми.

Шляхи вирішення проблеми: 

Використання мережі Інтернет.

Мультимедійні програмні засоби.

Коваль Світлана Юріївна

Рік народження: 

1974

Педагогічний стаж: 16 років.

Освіта: Вища, Прикарпатський університет.

Спеціальність: Вчитель початкових класів.

Категорія: Вища.

Пед. звання, нагороди: “старший учитель”, грамота райво.

Проблема над якою працює: “Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом впровадження ІКТ”

Впровадження досвіду:

 • Гаврилюк Г. М. ЗНЗ І-ІІІ ст. с. Добринівці Заставнінський район.

Суть досвіду.

     Формування у молодших школярів пізнавальних інтересів, розвиток мислення та інтелектуальної активності.

Шляхи вирішення проблеми:

 • Використання Інтернет–ресурсів.
 • Створення презентацій з окремих розділів та тем.

Новації, надбання: 

 • Тестові завдання з математики та рідної мови.
 • Проект «Славетні українці».

Скарбничка учителя 

Кордяк Наталія Іванівна

Рік народження: 1989

Педагогічний стаж: 6 років.

Освіта: Вища, ЧНУ.

Спеціальність: Вчитель початкових класів. 

Категорія: Спеціаліст ІІ категорії.

Пед. звання, нагороди: 

Проблема над якою працює: Ровиток критичного мислення молодших школярів на уроках літературного читання.

Новації та надбання:

 • Створення презентацій
 • Використання Інтернет ресурсів.

Впровадження досвіду вчителів:

 • М.Г.Іванчук «Розвиток критичного мислення:теорія і практика»

Суть досвіду.

     Розвивати критичне мислення способом впровадженя інноваційних технологій на уроках літературного читання.

Шляхи вирішення проблеми:

 • Використання мережі Інтернет.
 • Мультимедійні програмні засоби.

СКАРБНИЧКА УЧИТЕЛЯ 

Кусяк Галина Георгіївна

Рік народження: 1972

Педагогічний стаж: 23 років

Освіта: Вища, Прикарпатський університет.

Спеціальність: вчитель початкових класів 

Категорія: Вища.

Пед. звання, нагороди: грамота райво

Проблема над якою працює: “Формування критичного мислення мол. школярів шляхом застосування ІКТ”

Впровадження досвіду:

 • ППД Матоніної Р.І. Чернівецька ЗОШ №29

Суть досвіду.

     Навчання дітей критично мислити. Застосовувати набуті знання.

Шляхи вирішення проблеми:

 • Використання елекронних версій програмованого матеріалу.
 • Створення презентацій.

Новації, надбання: 

 • Розробки уроків з даної проблеми.

СКАРБНИЧКА УЧИТЕЛЯ 

Лучик Вікторія Онуфріївна

Рік народження: 1979

Педагогічний стаж: 19 років

Освіта: Вища, ЧНУ

Спеціальність: вчитель початкових класів

Категорія: Вища.

Пед. звання, нагороди: “Старший учитель”, грамота МОНУ 

Проблема над якою працює: “Використання ігрових прийомів у процесі навчання шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій.”

Впровадження досвіду:

 • Ряба Л. І. гімназія №3 м. Чернівці.

Суть досвіду.

     Розвиток дитячої уяви, оволодіння дітьми індивідуальним досвідом, реалізація їх інтелектуального потенціалу.

Шляхи вирішення проблеми:

 • Використання Інтернет технологій та мультимедійних дисків.

Новації, надбання: 

 • Ігри,
 • Вікторини,
 • Кросворди.

Скарбничка учителя 

Лучик Марія Петрівна

Рік народження: 1966

Педагогічний стаж: 30років

Освіта: Вища, Тернопільський педінститут.

Спеціальність: вчитель початкових класів 

Категорія: Вища.

Пед. звання, нагороди: Ст. вчитель, грамота МОНУ 

Проблема над якою працює: “Формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української мови”

Впровадження досвіду:

 • Пономарьова К. І. м. Київ гімназія №25

Суть досвіду.

    Розвиток мовлення молодших школярів за допомогою впровадження педагогічних інновацій.

Шляхи вирішення проблеми:

 • Використання Інтернет технологій та електронних версій методичних матеріалів при проведенні уроків та в позакласній роботі.

Новації, надбання: 

 • Ігрові комп’ютерні технології на уроках української мови.
 • Розробка проектів «Звідки прийшло слово» 

СКАРБНИЧКА УЧИТЕЛЯ 

Мельник Оксана Миколаївна

Рік народження: 1983

Педагогічний стаж: 15 років.

Освіта: Вища, ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Спеціальність: Вчитель початкових класів.

Категорія: вища.

Пед. звання, нагороди: грамота райво.

Проблема над якою працює: “Використання ігрових технологій на заняттях “

Новації та надбання:

Створена електронна версія дидактичних матеріалів:

 • Тренінги.

Впровадження досвіду:

 • Дашковська Т.І Петриківська ЗОШ

Суть досвіду.

     Формування колективізму в умовах роботи ГПД.

Шляхи вирішення проблеми:

 • Використання мережі Інтернет.
 • Мультимедійні програмні засоби.

 –СКАРБНИЧКА УЧИТЕЛЯ 

Ротар Алла Михайлівна

Рік народження: 1991

Педагогічний стаж: 5 років.

Освіта: Вища, ЧНУ.

Спеціальність: Вчитель початкових класів, заступник директора з НВР

Категорія: Спеціаліст.

Пед. звання, нагороди: 

Проблема над якою працює: Організація освітнього процесу для  дітей з особливими освітніми потребами.

Новації та надбання:

 • Створення презентацій
 • Використання Інтернет ресурсів.

Впровадження досвіду вчителів:

 • Татарченко Оксана Миколаївна, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Суть досвіду.

     Сприяти вирішенню проблем адаптації учнів з особливими освітніми потребами у навчальному середовищі.

Шляхи вирішення проблеми:

 • Використання мережі Інтернет.
 • Мультимедійні програмні засоби. 
<СКАРБНИЧКА УЧИТЕЛЯ> 

 Токар Василина Іллівна

Рік народження: 1957

Освіта: Чернівецьке педучилище середня спеціальна

Педагогічний стаж: 39 років

Спеціальність: вчитель початкових класів

Категорія: Спеціаліст. 

Пед. звання, нагороди: Старший вчитель. Відмінник освіти України.

Проблема над якою працює: “Шляхи реалізації екологічного виховання учнів молодших класів”

Впровадження досвіду:

 • Дубчак М.Д. вч. Методист НВК Материнська школа м. Хотин

Суть досвіду.

    Формування в учнів цілісної системи знань з природознавства

Шляхи вирішення проблеми:

 • Створення презентацій з окремих розділів курсу

Новації, надбання: 

Труфин Галина Юріївна

Рік народження: 1971

Педагогічний стаж: 27 років

Освіта: Вища, ЧНУ

Спеціальність: вчитель початкових класів та викладач  історії

Категорія: Вища.

Пед. звання, нагороди: “Старший учитель”, грамота облуон.

Проблема, над якою працює: “ІКТ – один із шляхів розвитку розумових здібностей та практичних навичок молодших школярів”

Впровадження досвіду:

 • Рубанець М. М.М. ЗНЗ №11 м. Чернівці

Суть досвіду.

     Використання мультимедійних презентацій проведення віртуальних екскурсій, створення мікро проектів за програмою «Інтел. навчання для майбутнього» 

Шляхи вирішення проблеми:

 • Проектна робота учнів на  уроках та позакласній роботі.

Новації, надбання: 

 • Презентації.
 • Відео та аудіо матеріали уроків та позакласних заходів.

Скарбничка учителя 

Фуштей Галина Іллівна

Рік народження: 1966

Педагогічний стаж: 30 років

Освіта: Вища, Тернопільський педінститут

Спеціальність: вчитель початкових класів 

Категорія: Вища.

Пед. звання, нагороди: Старший вчитель, грамота МОНУ та облуон.

Проблема над якою працює: “Індивідуально-орієнтовні теми навчання на забезпечення інтелектуального розвитку дитини”

Впровадження досвіду:

Суть досвіду.

     Міжпредметні зв’язки на уроках укр. мови

Шляхи вирішення проблеми:

 • Проведення інтегрованих уроків.

Новації, надбання: 

 • Розробки уроків.

Ковалик Світлана Василівна

Рік народження: 1982

Педагогічний стаж: 13 років

Освіта: Спеціаліст, педколедж ЧНУ

Спеціальність: Вчитель початкових класів, асистент вчителя

Категорія: Спеціаліст.

Пед. звання, нагороди:

Проблема над якою працює: “Роль організатора роботи з дітьми у розвитку учнівського самоврядування.”

Впровадження досвіду:

 • Роман Г. М. Бергометська гімназія

Суть досвіду.

     Удосконалення роботи учнівського самоврядування

Шляхи вирішення проблеми:

 • Новітні технології.
 • Формування бази даних позакласних виховних заходів з використання Інтернет ресурсів.

Новації, надбання: 

 • З досвіду роботи учнівського самоврядування в школі.
 • Презентації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *